Provozní hygiena a požární ochranna

Zásady provozní hygieny v restauracích a kavárnách

Poté co jste si vybrali ideální místo pro váš nový podnik a podepsali smlouvu s majitelem, je vhodné prostor zaměřit v počítačové podobě a zaslat architektovi nebo projektantovi k vytvoření návrhu interiéru, který musí kromě jiného splňovat zásady provozní hygieny.

Zásady provozní hygieny jsou taková kritéria, která se vztahují například na podmínky zásobování pitnou vodou, napojení na kanalizaci, větrání prostor, vytápění, osvětlení, hygienická zařízení pro spotřebitele i zaměstnance nebo třeba hygienické požadavky na přípravu a výrobu pokrmů.

Co je to HACCP?

Povinností majitele je také sestavit tzv. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP je mezinárodně zavedený systém stanovující kritické kontrolní body, který je nástrojem zajištění zdravotní nezávadnosti potravin. Kritické kontrolní body jsou stanoveny během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem koncovému zákazníkovi, tedy spotřebiteli. Systém si můžete sestavit sami nebo s pomocí odborníka na míru vašemu podniku.

Který úřad

Krajská hygienická stanice podle území

Které zákony hledat

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 65/2017 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65)

Kolik si připravit

0 Kč

Jak dlouho budete čekat

Maximálně 30 dní k podání svých výhrad

Hasičský záchranný sbor

K otevření nového podniku potřebujete ještě vyjádření od hasičů, a to konkrétně přes podání projektové dokumentace.

Projektová dokumentace musí být podána v obálce nebo svázána v deskách. Nezapomeňte do ní přiložit žádost o stanovisko a jednu její kopii, potom ještě požárně bezpečnostní řešení zpracované osobou odborně způsobilou – v tištěné podobě. Poslední částí obálky musí být výkresová dokumentace, také v tištěné podobě.

Který úřad

Hasičský záchranný sbor Praha

Které zákony hledat

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

Kolik si připravit

0 Kč

Jak dlouho budete čekat

Maximálně 30 dní

Důležité dokumenty

Podání projektové dokumentace

 

Zpět

Živnostenský úřad

Na Živnostenském úřadě vyřídíte nejen živnostenské oprávnění, ale třeba i nakládání s odpadem. V sekci se ale také dozvíte, co dělat, pokud nesplňujete podmínky pro živnostenské oprávnění a přesto si chcete otevřít podnik

Číst

Stavební úřad a památkáři

Co je potřeba vyřídit při stavebních úpravách a jak postupovat, pokud je prostor vaší budoucí provozovny součástí budovy, na kterou se vztahuje památková ochrana.

Číst

Další úřady

V této sekci zjistíte, co musíte vyřídit, pokud v podniku pouštíte hudbu, pořádáte koncerty nebo pouštíte sportovní přenosy. Kromě toho ale třeba i něco o registraci ochranné známky na název podniku.

Číst

Vyberte ten pravý pokladní systém.

Storyous je komplexní restaurační systém,
který za vás naskladní, spočítá marži,
vyřeší účetnictví nebo odmění zákazníky.

Chci Storyous!

Chcete se dozvědět víc?

Nechte nám na sebe číslo, my se vám obratem ozveme a všechno si povíme.

Chyba

Vaše číslo je u nás v bezpečí a nikomu ho nedáme.

rachel_fotka

Nechcete čekat? Zavolejte klidně vy nám.

+420 773 747 477 Jsme na příjmu od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin